พบกับเราในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านดังนี้ ชื่องาน


วัน/เดือน/ปี

สถานที่จัดงาน

เฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่ 33

       

    11 พฤษภาคม 2556 

    

        ถึงวันที่

 

    18 พฤษภาคม 2556ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี


พบกับบูธศิริมาเฟอร์นิเจอร์ที่

HALL 4 LANE VW


     ........................................